Logo3

Wie zijn wij?

  • Gezinsbond Sint-Pauwels is een van de vele lokale afdelingen die de nationale Gezinsbond rijk is. 
  • De Gezinsbond, die ooit het levenslicht zag onder de naam "Bond van Talrijke Gezinnen", telt vandaag meer dan 250.000 gezinnen als lid. Het is een typische belangenvereniging - politiek onafhankelijk en pluralistisch - met het gezin als inzet. Politieke en maatschappelijke verwezenlijkingen zijn ondermeer studiebeurzen, kindergeld, ouderschapsverlof, ...
  • Als lid van de Gezinsbond kan je genieten van heel wat kortingen en voordelen. Kortingen op aankopen, uitstapjes, energie en telefonie en op activiteiten in jouw buurt. Het aanbod is even groot als verrassend.
  • Maandelijk ontvang je onze spreekbuis “De Bond”, hierin houden we je op de hoogte van de actuele gezinspolitieke thema’s, informatie over de diensten maar ook het plaatselijke afdelingsleven wordt vermeld. 
  • Als gezinsorganisatie ijveren we voor een kind- en gezinsvriendelijke samenleving. Doel is en blijft de leefwereld van gezinnen verrijken, verbeteren en versterken. Dit doen we door gezinnen te informeren, beschermen, vormen en vertegenwoordigen.
  • Bestuursleden Gezinsbond Sint-Pauwels

 

mascottes logo links