Bevraging Stem Gezin

Op 14 oktober 2018 trokken we met zijn allen naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Op 2 januari 2019 leggen de nieuwe burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden de eed af. De Gezinsbond wil dat zij er voor zorgen dat gezinnen zich thuis voelen in hun gemeente. We maakten een actieplan boordevol voorstellen om werk te maken van een gezinsvriendelijke gemeente. 

We vroegen ook aan gezinnen zelf wat zij belangrijk vinden. Via een korte vragenlijst polsten we naar wat mensen vinden van de voorzieningen voor gezinnen in hun gemeente, maar vooral ook wat ze nog missen over:

Kinderopvang - zorg - scholen - verkeer - vrije tijd en leefmilieu.

We kregen antwoord van meer dan 10.000 moeders, vaders en grootouders. We vertaalden de resultaten in een leuk filmpje over de belangrijkste prioriteiten van gezinnen. Dat zijn: verkeersveiligheid, ontmoetingskansen, speelruimte en opvang voor baby's en schoolkinderen. 

Meer info