Consumentennieuws

De Standaard : Mijn geld
  1. Zullen we binnenkort van achter onze computer bieden voor een woning? Sinds 1 mei is zoiets wettelijk toegelaten.

  2. Ik ben leraar en kocht vorig jaar een speed pedelec. Ik kreeg vorig jaar controle van de belastingen en de controleur vertelde me dat je een elektrische fiets bij de beroepskosten tweemaal kon inbrengen: de aankoop (afschrijven op drie jaar) en de kilometers (0,23 euro/km). Klopt dit?
  3. * Ik heb gewerkt als zelfstandige tot einde 2016 en ben dan op pensioen gegaan. Kan ik afschrijvingen van beroepslokalen e.a. welke in 2016 nog niet volledig waren afgeschreven nu alsnog inbrengen?
    * Ik ben sinds 1/10/2016 gepensioneerd en krijg een ambtenarenpensioen. Ik ben echter deeltijds verder aan het werk bij dezelfde werkgever. Mijn vraag is of ik nog beroepskosten mag aftrekken?
  4. Ik moet dit jaar voor de eerste keer aangifte doen van een vorig jaar aangekocht onroerend goed in Spanje. Mag ik mij baseren op de Valor Catastral (kadastrale waarde) en daarvan een percentage aangeven? Ik verhuur de eigendom niet en heb dus geen huurinkomsten.
  5. Ik overweeg om mijn werkelijke beroepskosten in te dienen, dus ook de kosten van mijn woon-werkverkeer met de auto. Maar kan ik de lening die ik ben aangegaan voor de aankoop van mijn wagen, ook fiscaal inbrengen?
  6. De belastingwetgeving is complex en dat kan tot fouten in de aangifte leiden. Maar soms is het een onoplettendheid of een kleine vergetelheid die problemen veroorzaakt. Met deze checklist kan u dat voorkomen.
  7. Drie miljoen belastingplichtigen hebben geen werk meer aan hun jaarlijkse aangifte. Hun brief is al door fiscus ingevuld.

  8. Dit jaar kunt u voor het eerst uw belastingaangifte invullen en doorsturen via uw smartphone en de app Itsme.